←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:217   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
sana soruyorlar
yes’elûne-ke
hakkında
an(i)
haram
eş şehri
aydan
el harâmi
savaş
kıtâlin
onun içinde, onda
fî-hi
de, söyle
kul
savaş
kıtâlun
onun içinde
fî-hi
büyük
kebîrun
ve men etmek, alıkoymak
ve saddun
olam
an
yolunda
sebîli
Allah’ın
llâhi
ve inkâr etmek
ve kufrun
onu
bi-hi
ve mescid-i
ve el mescidi
Haram
el harâmi
ve çıkarmak
ve ihrâcu
onun halkı
ehli-hi
ondan, oradan
min-hu
en büyük, daha büyük
ekberu
yanında, katında
inde
Allah’ın
allahi
ve fitne
ve el fitnetu
en büyük, daha büyük
ekberu
ten
mina
öldürmek(ten)
el katli
ve değil
ve lâ
zail olurlar, geri kalirlar
yezâlûne
sizinle savaşırlar
yukâtilûne-kum
oluncaya kadar
hattâ
sizi döndürürler
yeruddû-kum
den
an
dîniniz
dîni-kum
eğer
in
güçleri yetse
istetâû
ve kim
ve men
geri döner
yertedid
sizden
min-kum
den
an
dînisin(den)
dîni-hi
o zaman, o taktirde ölür
fe yemut
ve o
ve huve
kâfir olarak
kâfirun
o zaman, böylece, bu sebeple işte onlar
fe ulâike
boşa gider
habitat
onların amelleri
a’mâlu-hum
içinde
dünyada
ed dunyâ
ve ahirette
ve el âhiret
ve işte onlar
ve ulâike
sahipleri, halkı, ehlidir
ashâbu
ateş
en nârı
onlar
hum
onun içinde, orada
fî-hâ
ebediyyen kalıcak olanlardır
hâlidûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı