←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:177   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
değil
leyse
birr, ebrar kılacak davranış biçimi
el birre
içinde
en
dönmeniz, yönelmeniz
tuvellû
yüzleriniz
vucûhe-kum
yön, cihet
kıbele
doğu
el maşrıkı
ve batı
ve el magrıbi
ve lâkin, fakat
ve lâkinne
birr, ebrar kılacak davranış biçimi
el birre
kim
men
âmenû oldu (Allah’a ulaşmayı diledi) îmân etti
âmene
Allah’a
billâhi
ve o gün
ve el yevmi
son
el âhıri
ve melekler
ve el melâiketi
ve kitap
ve el kitâbi
ve peygamberler
ve en nebiyyine
ve verdi
ve âte
mal
el mâle
üzere, üzerinde
alâ
ona sevgi duyma, sevme
hubbi-hi
onlara
zevî
yakınlık sahipleri, akrabalar
el kurbâ
ve yetimler
ve el yetâmâ
ve çalışamayacak durumdaki ihtiyarlar
ve el mesâkîne
ve ondan
ve ibne
yolcu
es sebîli
ve isteyenler (muhtaçlar)
ve es sâilîne
ve vardır
ve fî
kölelerin, esirlerin kurtulması hakkında, konusunda (kurtulması için)
er rıkâbi
ikame etti, devam ettirdi
ve ekâme
salat, namaz
es salâte
ve verdi
ve âte
zekât
ez zekâte
ve vefa eden, hakkıyla yerine getiren
ve el mûfûne
(onların) ahdlerini
bi ahdi-him
olduğu zaman
izâ
ahd verdikleri
âhedû
ve sabredenler
ve es sâbirîne
içinde, vardır
sıkıntıda, musîbet isabet ettiği, hastalıkta
el be’sâi
ve darlık, zorluk, zaruret
ve ed darrâi
ve o zamanda, o hallerde
ve hîne
şiddetli savaş
el be’si
işte onlar
ulâike
onlar oldular
ellezîne
sadık
sadakû
ve işte onlar
ve ulâike
onlar
hum(u)
muttakiler, takva sahipleri
el muttekûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı