←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:178   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ey
yâ eyyuhâ
onlar, olanlar
ellezîne
âmenû oldular, îmân ettiler
âmenû
yazıldı, farz kılındı
kutibe
sizin üzerinize, size
aleykum(u)
kısas, eşit olarak misilleme
el kısâsu
içinde, vardır
öldürülme hakkında
el katlâ
hür
el hurru
hür ile
bi el hurri
ve köle
ve el abdu
köle ile
bi el abdi
ve kadın, dişi
ve el unsâ
kadın ile, dişi ile
bi el unsâ
fakat, o taktirde, artık, o zaman kim
fe men
o affedilir
ufiye
onun için
lehu
dan
min
kardeşi tarafın(dan)
ahî-hi
bir şey
şey’un
o taktirde tâbî olmak, uymak, gereğini yapmak
fe ittibâun
iyilikle, bilinen şekilde, örfe tâbî olarak
bi el ma’rûfi
ve eda etmek, ödemek
ve edâun
ona
ileyhi
ihsan ile
bi ihsânin
işte bu, bu
zâlike
hafifletme
tahfîfun
den
min
Rabbiniz(den)
rabbi-kum
ve bir rahmet
ve rahmetun
fakat, o taktirde, artık, o zaman kim
fe men
haddi aştı
i’tedâ
sonra
ba’de
bundan
zâlike
o taktirde, o zaman onun için (vardır)
fe lehu
bir azap
azâbun
elîm, acıklı
elîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı