←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:102   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve tâbi oldular, uydular
ve ittebeû
şey
okunan
tetlû
şeytanlar
eş şeyâtînu
üzere, üzerinde, … e
alâ
mülküne, hükümdarlığına
mulki
Süleyman
suleymâne
ve şey
ve mâ
inkâr etmedi, örtmedi, kâfir olmadı
kefere
Süleyman
suleymânu
ve lâkin, fakat
ve lâkinne
şeytanlar
eş şeyâtîne
inkâr ettiler, örttüler, kâfir oldular
keferû
öğretiyorlar
yuallimûne
insanlar
en nâse
sihir, büyü
es sihrâ
ve şey
ve mâ
indirildi
unzile
üzere, üzerinde, … e
alâ
iki meleğe
el melekeyni
Babil’de, Babil
bi bâbile
Harut
hârûte
ve Marut
ve mârûte
ve değil
ve mâ
o ikisi öğretiyorlar
yuallimâni
kimse
min
bir (bir kemse)
ehadin
olmadıkça
hattâ
(ikisi) söylüyorlar
yekûlâ
ama, fakat, sadece
innemâ
biz
nahnu
bir fitne, bir imtihan
fitnetun
o zaman, öyleyse, o halde
fe lâ
inkâr etmeyin, örtmeyin, kâfir olmayın
tekfur
fakat öğreniyorlar
fe yeteallemûne
onlardan
min-humâ
şey
ayırıyorlar, ayırırlar
yuferrikûne
onunla
bi-hi
arası
beyne
erkek
el mer’i
ve onun eşi
ve zevci-hî
ve değildir, olmadı
ve mâ
onlar
hum
zarar verici
bi dârrîne
onunla
bi-hi
kimse
min
bir (bir kimse)
ehadin
den başka, olmaksızın, olmadan
illâ
izniyle
bi izni
Allah
allâhi
ve öğreniyorlar
ve yeteallemûne
şeyler
onlara zarar veren
yadurru-hum
ve değil
ve lâ
onlara fayda veren
yenfeu-hum
ve andolsun ki
ve lekad
bildiler, öğrendiler
alimû
elbette kimseler
le men
onu satın alan
işterâ-hu
yoktur
onun için
lehu
içinde, vardır
ahirette
l âhireti
dan
min
bir pay(dan)
halâkın
ve elbette kötü
ve le bi’se
şey(ler)
satın aldıkları
şerev
onunla
bi-hi
onlar nefslerini, kendi kendilerini
enfuse-hum
şâyet
lev
oldular
kânû
bilirler, biliyorlar
ya’lemûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı