←Prev   Ayah an-Nahl (The Bee) 16:75   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
verdi (misal)
darabe
Allah
allâhu
bir misal, bir örnek
meselen
bir kul
abden
sahip olunan, köle olan, memluk
memlûken
yok, değil
muktedir, kaadir olan, gücü yeter
yakdiru
üzere, üzerinde, üzerine, … e
alâ
şeye
şey’in
ve kimse, kim
ve men
onu biz rızıklandırdık
razaknâ-hu
bizden
min-nâ
bir rızık
rızkan
güzel, temiz, helâl
hasenen
böylece o
fe huve
infâk eder, verir
yunfiku
ondan
min-hu
gizli (sır) olarak
sırren
ve açık olarak
ve cehren
midir
hel
müsavi, denk olur, eşit olur
yestevûne
hamd, övgü, sena, şükür
el hamdu
Allah’a
lillâhi
hayır
bel
onların çoğu
ekseru-hum
yok, değil
bilirler, biliyorlar
ya’lemûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı