←Prev   Ayah an-Nahl (The Bee) 16:76   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve (misal) verdi
ve darabe
Allah
allâhu
bir misal, bir örnek
meselen
iki kişi, iki adam
raculeyni
ikisinden biri
ehadu-humâ
dilsiz
ebkemu
yok, değil
muktedir, kaadir olan, gücü yeter
yakdiru
üzere, üzerinde, üzerine, … e
alâ
şey
şey’in
ve o
ve huve
başkasına yük olan, geçimi başkasına ait olan
kellun
üzere, üzerinde, üzerine, … e
alâ
mevlâsına (efendisine)
mevlâ-hu
her nereye
eynemâ
onu yönlendirir, gönderir
yuveccih-hu
yok, değil
sizi getirir
ye’ti bi-kum
bir hayır
bi hayrin
midir
hel
eşit (musavi)
yestevî
o
huve
ve kimse, kişi
ve men
emreder
ye’muru
adalet ile
bil adli
ve o
ve huve
üzerinde
alâ
bir yol
sırâtın
istikamet üzere (Allah’a yönlendirilmiş) olan
mustakîmin
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı