←Prev   Ayah at-Talaq (Divorce) 65:1   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ey
yâ eyyuhâ
nebî
en nebiyyu
olduğu zaman
izâ
boşadığınız
tallaktum(u)
kadınlar
en nisâe
o taktirde onları (kadınları) boşayın
fe tallikû-hunne
için, içinde, kadınların üç adet (hayz hali) dönemi
li iddeti-hinne
ve sayın
ve ahsû
muayyen miktar, belirli sayı, müddet (günlerin sayısı)
el iddete
ve takva sahibi olun
ve ittekû
Allah
allâhe
sizin Rabbiniz
rabbe-kum
yok, değil
onları (kadınları) çıkarın
tuhricû-hunne
den
min
evlerin(den)
buyûti-hinne
ve yok, değil
ve lâ
çıksınlar
yahrucne
ancak, den başka, olmadıkça
illâ
için
en
gelmeleri
ye’tîne
fahişelik ile, kötülük ile, hayasızlık ile
bi fâhişetin
açık, açıkça
mubeyyinetin
ve bu
ve tilke
hudut, sınır
hudûdu
Allah
allâhi
ve kim
ve men
aşar
yeteadde
hudut, sınır
hudûde
Allah
allâhi
o taktirde olmuştu, olmuş olur
fe kad
zulmetti
zaleme
kendi nefsine
nefse-hu
yok, değil
bilirsin
tedrî
umulur ki, belki, böylece
lealle
Allah
allâhe
ihdas eder, husule getirir, meydana getirir
yuhdısu
sonra
ba’de
bundan
zâlike
emir, iş, durum
emren
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı