←Prev   Ayah Fatir (The Angels, Originator, The Creator) 35:44   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
degil mi
e ve lem
ve gezdiler
yesîrû
içinde
yeryüzünde
el ardı
artık, böylece bakarlar
fe yenzurû
nasıl
keyfe
oldu
kâne
akıbet, son, sonuç
âkıbetu
onlar
ellezîne
dan
min
onlar(dan) önce
kabli-him
ve oldular, idiler
ve kânû
daha çok, şiddetli
eşedde
onlardan
min-hum
kuvvet, güç
kuvveten
ve yok, değil
ve mâ
oldu
kâne
Allah
allâhu
onu aciz bırakacak
lî yu’cize-hu
den
min
bir şey(den)
şey’in
içinde
semalarda, gökler
es semâvâti
ve yoktur
ve lâ
içinde
arzda, yeryüzünde
el ardı
muhakkak o
inne-hu
oldu
kâne
en iyi bilen
alîmen
kaadir olan, gücü yeten
kadîren
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı