←Prev   Ayah at-Taubah (Repentance) 9:70   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
olmadı mı
e lem
onlara geldi
ye’ti-him
haber
nebeu
kimselerin
ellezîne
dan
min
onlar(dan) önceki
kabli-him
kavmi
kavmi
Nuh
nuhin
ve Ad (kavmi)
ve âdin
ve Semud (kavmi)
ve semûde
ve kavmi
ve kavmi
İbrâhîm
ibrâhîme
ve halkı
ve ashâbi
Medyen
medyene
onlara getirdi
ve el mu’tefikâti
ve çevrilmiş olanlar (altı üstüne çevrilen şehirler)
etet-hum
onların (kendi) resûlleri
rusulu-hum
delilleri ile (beyyineleri)
bi el beyyinati
fakat o zaman yok, değil
fe mâ
oldu
kâne
Allah
allâhu
onlara zulmediyorlar
li yazlime-hum
ve fakat, lâkin
ve lâkin
oldular
kânû
onlar nefslerine
enfuse-hum
zulmediyor
yazlimûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı