←Prev   Ayah at-Taubah (Repentance) 9:71   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve mü’min erkekler
ve el mu’minûne
ve mü’min kadınlar
ve el mu’minâtu
onların bir kısmı
ba’du-hum
velîler, dostlar
evlîyâu
bir kısmı
ba’din
emrederler
ye’murûne
ma’ruf ile, iyilik ile
bi el ma’rûfi
ve nehyederler, yasaklarlar
ve yenhevne
den
an
münker(den), kötülük(ten)
el munkeri
ve ikame ederler, hakkıyla yerine
ve yukîmûne
salat, namaz
es salâte
ve verirler
ve yu’tûne
zekâtı
ez zekâte
ve itaat ederler
ve yutîûne
Allah’a
allâhe
ve onun resûlü
ve resûle-hu
işte onlar
ulâike
onlara rahmet edecek
se yerhamu-hum
Allah
allâhu
muhakkak
inne
Allah
allâhe
azîzdir, yücedir
azîzun
hakîmdir, hüküm sahibidir, hikmet sahibidir
hakîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı