←Prev   Ayah al-A`raf (The Heights, The Elevated Places) 7:187   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
sana sorarlar
yes’elûne-ke
hakkında
an
o saat, saatini (vaktini), o saatten
es sâati
ne zaman
eyyâne
vukua gelmesi
mursâhâ
de
kul
sadece, yalnızca
innemâ
onun ilmi
ilmu-hâ
yanında, katında
inde
Rabbimin
rabbî
yok, değil
onu açığa çıkarır (açıklar)
yucellî-hâ
onun vakti, zamanı
li vakti-hâ
başkası
illâ
ondan
hu
ağır geldi
sekulet
içinde
semalarda, göklerde
es semâvâti
ve yerde, yerlere
ve el ardı
yok, değil
size gelir
te’tî-kum
ancak
illâ
aniden, ansızın
bagteten
sana sorarlar
yes’elûne-ke
sanki sen
ke enne-ke
haberdar olarak, gizli olarak, (gizliden haberi olan)
hafiyyun
ondan
anhâ
de
kul
sadece
innemâ
onun ilmi
ilmu-hâ
yanında, katında
inde
Allah’ın
allâhi
ve lâkin, fakat
ve lâkinne
çoğu
eksere
insanların
en nâsi
yok, değil
biliyorlar, bilirler
ya’lemûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı