←Prev   Ayah al-A`raf (The Heights, The Elevated Places) 7:158   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
de, söyle
kul
ey
yâ eyyuhâ
insanlar
en nâsu
muhakkak ki ben
innî
Resûl
resûlu
Allah’ın
allahi
size
ileykum
hepinize
cemîan
ki o
ellezî
ona ait, onun
lehu
mülkü
mulku
semaların
es semâvâti
ve yeryüzü
ve el ardı
yoktur
ilâh
ilâhe
başka
illâ
ondan
huve
o diriltir
yuhyî
ve o öldürür
ve yumîtu
öyleyse îmân edin
fe âminû
Allah’a
bi allâhi
ve onun resûlüne
ve resûli-hi
okuma yazma bilmeyen
en nebiyyi
peygamber
el ummiyyi
ki o
ellezî
inanır (mü’mindir)
yu’minu
Allah’a
bi allâhi
ve onun sözlerine, kelimelerine
ve kelimâti-hî
ve ona tâbî olun
ve ittebiû-hu
umulur ki siz, böylece siz
lealle-kum
hidayete erersiniz
tehtedûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı