←Prev   Ayah al-A`raf (The Heights, The Elevated Places) 7:157   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
o kimseler ki onlar
ellezîne
uyarlar, tâbî olurlar
yettebiûne
resûle, elçiye
er resûle
okuma yazma bilmeyen
en nebiyye
peygamber
el ummiyye
ki o
ellezî
onu bulurlar
yecidûne-hu
yazılı olarak
mektûben
yanlarında
indehum
içinde
Tevrat’ta
et tevrâti
ve İncil
ve el incîli
onlara emreder
ye’muru-hum
irfanla
bi el ma’rûfi
ve onlara yasaklar, onları nehyeder
ve yenhâ-hum
den
an
münker(den), kötülükten
el munkeri
ve helâl kılar
ve yuhıllu
onlara,
lehum
temiz ve güzel olan
et tayyibâti
ve haram kılar
ve yuharrimu
onlara,
aleyhim
habis olan şeyleri (kötü ve pis olan şeyler)
el habâise
ve kaldırır
ve yedau
onlardan
an-hum
onların ağırlığını, zorluklarını, yüklerini
ısra-hum
ve zincirin halkaları
ve el aglâle
ki o
elletî
oldu, olmuş olan (olan)
kânet
onların üzerinde
aleyhim
böylece o kimseler ki
fe ellezîne
inandılar
âmenû
ona
bi-hî
ona destek oldular
ve azzerû-hu
ona yardım ettiler
ve nasarû-hu
tâbî oldular
ve ittebeû
o nura
en nûre
ki o
ellezî
gönderdi, indirdi
unzile
onunla birlikte
mea-hu
işte onlar
ulâike
onlar
hum
felâha erenler, kurtuluşa erenler
el muflihûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı