←Prev   Ayah al-A`raf (The Heights, The Elevated Places) 7:155   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve seçti
ve ahtâre
Musa
mûsâ
kavmi(den)
kavme-hu
70 (yetmiş, seb’a)
seb’îne
adam
raculen
belirlediğimiz vakit için (tayin ettiğimiz zaman)
li mîkâti-nâ
sonra, böylece, …dığı zaman
fe lemmâ
onları aldı
ehazethum
bir sarsıntı
er recfetu
dedi
kâle
Rabbim
rabbi
şâyet, eğer
lev
sen dileseydin, isteseydin
şi’te
onları helâk ettin
ehlekte-hum
den
min
önce(den)
kablu
ve beni
ve iyyâye
bizi helâk mı edeceksin (biz senin tarafından helâk mı edileceğiz)
e tuhliku-nâ
sebebiyle, dolayısıyla
bimâ
yaptıkları
feala
sefihler, akılsızlar
es sufehâu
bizden
min-nâ
ise
in
o
hiye
yalnız, ancak, …den başka
illâ
senin imtihanın
fitnetu-ke
dalâlete düşürürsün
tudıllu
onun ile
bihâ
kimse, kişi
men
dilediğin
teşâu
ve hidayete erdirirsin
ve tehdî
kimse, kişi
men
dilediğin
teşâu
sen
ente
bizim velîmizsin, dostumuzsun
veliyyu-nâ
artık mağfiret et
fagfir
bizim
lenâ
ve bize merhamet et
ve ırham-nâ
ve sen
ve ente
en hayırlısısın
hayrû
mağfiret edenlerin
el gâfirîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı