←Prev   Ayah as-Saff (The Ranks, Battle Array) 61:14   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ey
yâ eyyuhâ
onlar
ellezîne
âmenû oldular, îmân ettiler
âmenû
olunuz
kûnû
yardımcıları
ensâra
Allah’ın
allâhi
gibi
kemâ
dedi
kâle
İsa
îsâ
oğlu
ubnu
Meryem(in)
meryeme
havarilere
li el havâriyyîne
kim
men
benim yardımcılarım
ensârî
ona, ile
ilâ
Allah’a
allâhi
dedi
kâle
havariler
el havâriyyûne
biz
nahnu
yardımcıları
ensâru
Allah’ın
allâhi
böylece, o zaman, bunun üzerine îmân etti
fe âmenet
bir grup
tâifetun
den
min
oğulları
benî
İsrail
isrâîle
ve inkâr etti
ve keferet
bir grup
tâifetun
böylece, o zaman, bunun üzerine destekledik
fe eyyednâ
onlar
ellezîne
âmenû oldular, îmân ettiler
âmenû
karşı
alâ
onların düşmanları
aduvvi-him
böylece, o zaman, bunun üzerine oldular
fe asbehû
gâlip gelenler, üstün olanlar
zâhirîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı