←Prev   Ayah al-An`am (Cattle, Livestock) 6:93   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve kim
ve men
daha zalim
azlemu
kimseden
mim men
iftira eden
ifterâ
karşı
alâ
Allah’a
âllâhi
yalanla, yalan olarak
keziben
veya
ev
dedi
kâle
vahyolundu
ûhıye
bana
ileyye
ve yok, değil
ve lem
vahyolundu
yûha
ona, kendisine
ileyhi
bir şey
şey’un
ve kim
ve men
dedi
kâle
yakında indireceğim
se-unzilu
benzeri, gibi
misle
şey(ler)
indirdiği
enzele
Allah'ın
allâhu
ve eğer, olsa
ve lev
görürsün
terâ
o zaman
iz ez
zalimleri
zâlimûne
içinde
şiddetinde
gamerâti
ölümün
el mevti
ve melekler
ve el melâiketu
uzatarak
bâsitû
onların elleri, elleri
eydî-him,
çıkarın
ahricû
canlarınızı, nefslerinizi
enfuse-kum
bugün
el yevme
karşılık (ceza) göreceksiniz
tuczevne
bir azap
azâb
alçaltıcı
el hûni
dolayısıyla, sebebiyle
bi-mâ
siz oldunuz
kuntum
söylüyorsunuz
tekûlûne
karşı
alâ
Allah’a
allâhi
olmayan şeyler
gayre
hak
el hakkı
ve siz ….. oldunuz
ve kuntum
O’nun
an
âyetlerinden, âyetlerine
âyâti-hi
kibirleniyorsunuz
testekbirûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı