←Prev   Ayah al-An`am (Cattle, Livestock) 6:6   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
yok, değil mi
e lem
görüyorlar
yerev
nice, kaç tane
kem
helâk ettik
ehleknâ
dan
min
onlar(dan), kendilerin(den) önce
kabli-him
den
min
nesiller(den)
karnin
onları yerleştirdik
mekkennâ-hum
içinde
arzda, yeryüzünde
el ardı
bir şekilde
yok, değil
lem
yerleştirdiğimiz
numekkin
sizi
lekum
ve gönderdik
ve erselnâ
semâ, gökyüzü
es semâe
onlara
aleyhim
bol yağmurlu olarak
midrâren
ve kıldık, yaptık, var ettik
ve cealnâ
nehirler
el enhâre
akar
tecrî
dan
min
onların altın(dan)
tahti-him
fakat onları helâk ettik
fe ehleknâ-hum
günahları sebebiyle
bi zunûbi-him
ve inşa ettik, yarattık
ve enşe’nâ
dan
min
onlar(dan) sonra
ba’di-him
başka
karnen
diğer nesiller
âharîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı