←Prev   Ayah al-An`am (Cattle, Livestock) 6:19   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
de, söyle
kul
hangi
eyyu
şey
şey’in
en büyük, daha büyük
ekberu
şahit olarak
şehâdeten
de, söyle
kul
Allah
allâhu
şahittir
şehîdun
benim aram
beynî
ve sizin aranız
ve beyne-kum
ve vahyolundu
ve ûhiye
bana
ileyye
bu
hâz
Kur’ân
el kur’ânu
sizi uyarmam için
li unzire-kum
onunla
bi-hî
ve kim
ve men
erişti, ulaştı
belaga
siz muhakkak …..mısınız?
e inne-kum
gerçekten şahitlik ediyorsunuz
le teşhedûne
olduğuna
enne
beraber
mea
Allah
allâhi
ilâhlar
âliheten
başka
uhrâ
de, söyle
kul
yapmam
ben şahitlik
eşhedu
de, söyle
kul
sadece
innemâ
o
huve
ilâhtır
ilâhun
tek
vâhidun
ve muhakkak ki ben
ve inne-nî
berî, uzak
berîun
şeylerden
mimmâ
siz şirk (ortak) koşuyorsunuz
tuşrikûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı