←Prev   Ayah al-Hashr (Exile, Banishment) 59:2   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
o
huve
ki o
ellezî
çıkaran
ahrece
onlar
ellezîne
inkâr ettiler, kâfir oldular
keferû
den
min
ehlin(den), sahiplerin(den)
ehli
kitap
el kitâbi
dan
min
kendi yurtların(dan)
diyâri-him
evvel, ilk, ilk defa için
li evveli
toplama, sürgün etme
el haşri
yok, değil
siz zannettiniz, sandınız
zanentum
için
en
onların çıkmaları
yahrucû
ve zannettiler, sandılar
ve zannû
onların ….. olduğu
enne-hum
onların manisi, engeli, koruyucusu
mâniatu-hum
onların kaleleri
husûnu-hum
tan
min
Allah’(tan)
allâhi
artık, sonra, böylece, oysa onlara geldi
fe etâ-hum(u)
Allah
allâhu
den
min
yer(den)
haysu
yok, değil
lem
bekliyorlardı (beklediği yerden)
yahtesibû
ve attı, verdi
ve kazefe
içine
kalplerinin, kalplerine
kulûbi-him(u)
korku
er ru’be
tahrip ediyorlar
yuhribûne
onların evleri, kendi evleri
buyûte-hum
kendi elleri ile
bi eydî-him
ve eller
ve eydî
mü’minler
el mû’minîne
artık, sonra, böylece, oysa ibret alın, ders alın
fe i’tebirû
ey sahipleri
yâ ulî
basiret
el ebsâri
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı