←Prev   Ayah al-Ma`idah (The Table, The Table Spread) 5:95   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ey!
yâ eyyuhâ
onlar
ellezîne
âmenû oldular, îmân ettiler
âmenû
yok, değil
öldürün
taktulû
avlanın
es sayde
ve siz
ve entum
ihramlı iken
hurumun
ve kim
ve men
onu öldürürse
katele-hu
sizden
min-kum
taammüden, kasten, bilerek
muteammiden
o zaman, o taktirde ceza
fe cezâun
misli, gibi
mislu
şeyin
öldürdüğü
katele
dan
min
hayvan(dan), hayvanın
en neami
hüküm verir, karar verir
yahkumu
ona
bi-hi
sahibi
zevâ
adâlet (iki kişi)
adlin
sizden
min-kum
kurban
hedyen
ulaşan
bâliga
Kâ’be’ye
el ka’beti
veya
ev
kefâret olarak
keffâratun
yedirme
taâmu
yoksulları
mesâkîne
veya
ev
adil olan, denk olan
adlu
buna
zâlike
oruç
siyâmen
tatması için
li yezûka
vebâli, cezası
vebâle
işinin
emri-hi
affetti
afâ
Allâh
allâhu
olan şeyi
ammâ
geçmişten, geçmişi
selefe
ve kim
ve men
dönerse
âde
o zaman, o taktirde intikam alır
fe yentakimu
Allâh
allâhu
ondan
min-hu
ve Allâh
ve allâhu
aziz, üstün, güçlü
azîzun
sahip
intikam
intikâmin
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı