←Prev   Ayah al-Ma`idah (The Table, The Table Spread) 5:68   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
de, söyle
kul
ey ehli, sahip
yâ ehle
kitap
el kitâbi
siz değilsiniz
lestum alâ şey’in
üzerinde, … e
alâ
bir şey
şey’in
etmedikçe, uygulamadıkça
hattâ
siz ikâme, gereği gibi
tukîmû
Tevrat
et tevrâte
ve İncil
ve el incîle
ve şey
ve mâ
indirilen
unzile
size
ileykum
den
min
Rabbiniz(den)
rabbi-kum
ve mutlaka arttırır
ve le yezîdenne
çoğunu
kesîran
onlardan
min-hum
şey(ler)
indirilen
unzile
sana
ileyke
den
min
Rabbin(den)
rabbi-ke
azgınlık
tugyanen
ve küfrü
ve kufren
o zaman, artık yok, değil
fe la
yeise kapıl, üzül, müteessir ol
te’se
üzere, üzerinde, … e
alâ
kavmine
el kavmi
kâfirler
el kâfirîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı