←Prev   Ayah al-Ma`idah (The Table, The Table Spread) 5:48   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve indirdik
ve enzelnâ
sana
ileyke
kitabı
el kitâbe
hak ile
bi el hakkı
tasdik edici olarak, doğrulayıcı olarak
musaddıkan
onların
limâ
arasındakini
beyne
elleri, ellerindekini
yedeyhi
tan
min
kitap'(tan)
el kitâbi
ve koruyucu olarak
ve muheyminen
onu, onun üzerine
aleyhi
artık hükmet
fahkum
onların arasında
beyne-hum
şey ile
bimâ
indirdiği
enzele
Allah’ın
allâhu
ve olma, uyma
ve lâ
tâbi
tettebi’
onların hevesleri, hevaları, nefslerinin istekleri
ehvâe-hum
onlardan
ammâ
sana gelenden
câe-ke
tan
min
Hakk’(tan)
el hakkı
hepiniz için
li kullin
kıldık, yaptık
cealnâ
sizden
min-kum
şeriat
şir’aten
ve açık bir yol, belli bir yol
ve minhâcen
ve şayet
ve lev
dileseydi
şâe
Allâh
allâhu
elbette sizi kılardı, yapardı
le ceale-kum
ümmet
ummeten
tek bir
vâhıdeten
ve lakin, fakat, ancak, öyle ki
ve lâkin
sizi sınamak için
li yebluve-kum
hakkında (ile)
şeyler
size verdiği
âtâ-kum
o halde yarışın!
fe istebikû
hayırlarda
el hayrâti
…a, (ona)
ilâ
Allâh’a
allâhi
sizin merciiniz, dönüşünüz
merciu-kum
topluca, hep birlikte (hepinizin)
cemîan
o zaman size haber verecek
fe yunebbiu-kum
şeyler
bi-mâ
sizin olduğunuz
kuntum
onun içinde, o konuda, hakkında
fî-hi
ihtilâfa (ayrılığa) düşersiniz
tahtelifûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı