←Prev   Ayah al-Ma`idah (The Table, The Table Spread) 5:41   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ey
yâ eyyuhâ
resûl
er resûlu
yok, değil
seni mahzun etsin, üzsün
yahzun-ke
kimseler
ellezîne
yarışanlar, koşanlar
yusâriûne
için
inkara, küfüre
el kufri
den
min
o kimseler(den), onlar(dan)
ellezîne
dediler
kâlû
iman ettik, âmenû olduk
âmennâ
ağızları ile
bi efvâhi-him
ve değil, yok
ve lem
îmân etti
tu’min
onların kalpleri
kulûbu-hum
ve o kimselerden, bir kısmı
ve min
olanlardan
ellezîne
yahudiler
hâdû
kulak verenler, çok iyi dinleyenler
semmâûne
yalan için
li el kezibi
kulak verenler, çok iyi dinleyenler
semmâûne
kavime, toplum
li kavmin
diğer, baṣkaları
âharîne
gelmez
lem
sana
ye’tu-ke
tahrif ediyorlar, değiştiriyorlar
yuharrifûne
kelime
el kelime
dan
min
sonra(dan)
ba’di
onun yeri
mevâdıı-hi
diyorlar
yekûlûne
eğer
in
size verilen
ûtîtum
bu
hâz
o zaman, o taktirde onu alın
fe huzû-hu
ve eğer o
ve in
yok
lem
verilirse
tu’tev-hu
o zaman, o taktirde kaçının, sakının
fahzerû
ve kimi
ve men
isterse
yuridi
Allâh
Allâhu
onun fitneye düşmesi
fitnete-hu
artık asla
fe len
birşeye mani olmaya malik (sahip) değilsin, mani olacak (olabilecek) değilsin
temlike
sen onun için
lehu
…a, karşı
mina
Allah’(a)
allahi
bir şey
şey’en
işte
ulâike
o kimseler
ellezîne
yok
lem
dilerse, isterse
yuridi
Allah
allâhu
içine
en
temizlemeyi
yutahhire
onların kalpleri
kulûbe-hum
onlar için
lehum
içinde vardır
dünya
ed dunyâ
rezillik
hızyun
ve onlarındır, onlar
ve lehum
için vardır
ahirette
l âhireti
bir azap
azâbun
azîm, büyük
azîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı