←Prev   Ayah al-Ma`idah (The Table, The Table Spread) 5:2   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ey!
yâ eyyuhâ
onlar
ellezîne
âmenû oldular, îmân ettiler
âmenû
yok, değil
size helâl kılındı, helal sayyın, (saygısızlık yapın)
tuhıllû
şeriatları, şartları, hükümleri
şeâire
Allah’ın
allâhi
ve değil, olmaz, olmamak, yapmamak
ve lâ
ay
eş şehre
haram ay,hürmet edilen,yasak edilen
el harâme
ve değil, olmaz, olmamak, yapmamak
ve lâ
kurbanlık hayvanlar
el hedye
ve değil, olmaz, olmamak, yapmamak
ve lâ
boyunları bağlı kurbanlık develer
el kalâide
ve değil, olmaz, olmamak, yapmamak
ve lâ
eminliğine, güvenliğine, güvenirliğine
âmmîne
ev (Beyt)
el beyte
hürmet edilen, yasakların uygulandığı (el Harâm, Kâbe)
el harâme
isterler
yebtegûne
fazıl
fadlan
den
min
kendi Rab’lerin(den), onların Rabbi
rabbi-him
ve rıza
ve rıdvânen
ve o zaman, …olduğu zaman
ve izâ
ihramdan çıktınız
haleltum
ve sakın, yok, değil
fastâdû
size curum yaptırsın, sizi suça sevk etsin
ve lâ
ve sakın size curum yaptırmasın, sakın sizi suça sevk etmesin
yecrîmenne-kum
kin
şeneânu
bir kavim, topluluk
kavmin
için
en
sizi alıkoymaları
saddû-kum
dan
an
Mescid-i
el mescidi
Haram(dan)
el harâmi
için
en
zulmetmenize, haddi aşmanıza, hakka tecavüz etmenize
en ta’tedû
ve yardımlaşın
ve teâvenû
üzerine
alâ
birr, iyilik
el birri
ve takva
ve et takvâ
ve değil
ve lâ
yardımlaşın
teâvenû
üzerine
alâ
günah
el ismi
ve düşmanlık
ve el udvâni
ve sakının, çekinin
ve ittekû
Allah
allâhe
muhakkak ki
inne
Allah
allâhe
şiddetli
şedîdu
azabı, cezası
el ikâbi
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı