←Prev   Ayah al-Ma`idah (The Table, The Table Spread) 5:12   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve andolsun
ve lekad
aldı
ehaze
Allâh
allâhu
mîsâk
mîsâka
oğulları
benî
İsrail
isrâîle
ve gönderdik, görevlendirdik
ve beas-nâ
onlardan
min-humu
iki (on iki)
isney
on (on iki)
aşera
vekil, nâzır, bir topluluğu gözeten, koruyan
nakîben
ve dedi (buyurdu)
ve kâle
Allâh
allâhu
muhakkak ki ben
innî
sizinle beraberim
mea-kum
eğer
le in
siz mutlaka ikame ederseniz
ekamtumu
namaz
es salâte
ve verirsiniz
ve âteytumu
zekât
ez zekâte
ve iman ettiniz
ve âmentum
Resul’lerime
bi rusulî
ve onlara yardım ettiniz
ve azzertumû-hum
ve borç verdiniz
ve akradtumu
Allâh’a
allâhe
borç
kardan
güzel
hasenen
ben mutlaka örterim
le ukeffirenne
sizden
an-kum
sizin günahlarınız
seyyiâti-kum
ve mutlaka sizi dahil ederim
ve le udhılenne-kum
cennetler
cennâtin
akar
tecrî
dan
min
onun altın(dan)
tahti-hâ
nehirler
el enhâru
artık kim
fe men
inkar eder
kefere
bundan sonra
ba’de
O
zâlike
sizden
min-kum
artık
fe kad
sapmış olur
dalle
müsavi, eşit, düzgün, doğru, dizayn edilmiş
sevâe
yol
es sebîli
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı