←Prev   Ayah al-Fath (Victory, Conquest) 48:26   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
olunca
iz
kıldı, yaptı
ceale
o kimseler, onlar
ellezîne
inkâr ettiler (kâfir oldular)
keferû
içinde
kalplerinin, kalplerine
kulûbi-him
gayret, ihtimam, himaye, muhafaza etme duygusu
el hamiyyete
duygusu, taassubu
hamiyyete
cahillik, cahiliyet
el câhiliyyeti
böylece indirdi
fe enzele
Allah
allâhu
sekînetini, huzur ve güvenini
sekînete-hu
üzerine
alâ
onun resûlü, kendi resûlü
resûli-hî
ve üzerine
ve alâ
mü’minler
mû’minîne
ve onlara elzem oldu
ve elzeme-hum
kelime, söz
kelimete
takva
takvâ
ve oldular
ve kânû
daha çok hak sahibi
ehakka
ona
bi-hâ
ve ona ehil, lâyık
ve ehle-hâ
ve oldu
ve kâne
Allah
allâhu
her
bi kulli
şeyi
şey’in
en iyi bilen
alîmen
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı