←Prev   Ayah ash-Shura (Council, Consultation, The Counsel) 42:23   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
işte bu
zâlike
onlar
ellezî
müjdeliyor
yubeşşiru
Allah
allâhu
onun kulları
ibâde-hu
onlar
ellezîne
âmenû oldular, Allah’a ulaşmayı dilediler
âmenû
amel, yapan
ve amilû
salih, nefsi tezkiye edici
es sâlihâti
de
kul
yok, değil
sizden istiyorum
es’elu-kum
ona, ona karşı
aleyhi
ecir, ücret
ecren
dan başka, sadece
illâ
sevgi, muhabbet, dostluk
el meveddete
içinde
yakınlar, akrabalar, hısımlar
el kurbâ
ve kim
ve men
işlerse
yakterif
hasene, iyilik, sevap
haseneten
artırırız
nezid
ona
lehu
onda
fî-hâ
iyilik, güzellik
husnen
muhakkak
inne
Allah
allâhe
gafur, mağfireti bol olan
gafûrun
şükredene karşılığını veren, şükredilen
şekûrun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı