←Prev   Ayah an-Nisa` (Women) 4:34   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
erkekler
er ricâlu
kâim olanlar, idareciler, koruyup gözetenler
kavvâmûne
üzerinde
alâ
kadınlar
en nisâi
sebebiyle, dolayısıyla
bi mâ
üstün kıldı
faddala
Allah
allâhu
onların bir kısmı, bazıları
ba’da-hum
üzerinde, üstünde
alâ
bir kısmına, bazılarına, diğerlerine
ba’dın
ve sebebiyle, dolayısıyla
ve bi mâ
verdiler, harcadılar
enfekû
dan
min
malların(dan), kendi malların(dan)
emvâli-him
bu sebeble, bu bakımdan salih kadınlar, nefsini tezkiye eden kadınlar
fe es sâlihâtu
kanitindir, saygılı ve itaatkârdır
kânitâtun
muhafaza edendir, koruyucudur
hâfizâtun
gaybda, olmadığı zaman, yokken
li el gaybi
sebebiyle, dolayısıyla
bi mâ
korudu
hafiza
Allah
allâhu
ve onlar (kadınlar)
ve ellâtî
korkarsınız
tehâfûne
onların itaatsizliklerinden, baş kaldırmalarından
nuşûze-hunne
… ise onlara öğüt verin, nasihat edin
fe ızû-hunne
ve onlardan ayrılın, yaklaşmayın, yalnız bırakın
ve uhcurû-hunne
içinde
yataklarında
el medâciı
ve onlara vurun
vadrıbû-hunne
bundan sonra, artık eğer
fe in
size itaat ederlerse
ata’ne-kum
bundan sonra değil, yok, yapma
fe lâ
arayın
tebgû
onlara, onların üzerine (aleyhine)
aleyhinne
bir yol
sebîlen
muhakkak ki
inne
Allah
allâhe
oldu, idi, …dır
kâne
âli, yüce
aliyyen
büyük
kebîren
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı