←Prev   Ayah an-Nisa` (Women) 4:25   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve kim, kimin
ve men
yetmez
lem
gücü
yestetı’
sizden, içinizden
min-kum
güç, bolluk, zenginlik
tavlen
yapmak
en
nikâh
yenkıha
iffetli, namuslu, hür kadınlar
el muhsanâti
mü’min kadınlar
el mu’minâti
o zaman
fe min
şey
sahip olunanlardan
meleket
elinizin altında olan (cariyeleriniz)
eymânu-kum
den
min
sizin genç cariyeleriniz(den)
feteyâti-kum
mü’min kadınlar
el mu’minâti
ve Allah
ve allâhu
en iyi bilen
a’lemu
sizin imânınızı
bi îmâni-kum
sizin bazınız, bir kısmınız
ba’du-kum
dan
min
bazısın(dan), bir kısmın(dan) (birbiriniz(den))
ba’dın
öyle ise onları nikâhlayın
fenkihûhunne
izni ile
bi izni
onların sahipleri
ehli-hinne
ve onlara verin
ve âtû-hunne
onların ücretlerini (mehirlerini)
ucûre-hunne
ma’rufla, iyilikle, örf ve adete uygun olarak
bi el ma’rûfi
iffetliler, namuslu kadınlar
muhsanâtin
olmaksızın
gayre
zina etmek
musâfihâtin
ve etme, edinme
ve lâ
ittehaz
muttehızâti
gizli dostlar, metresler
ahdânin
fakat o zaman
fe izâ
evlendirildiği
uhsinne
öyle, olduğu halde eğer
fe in
gelirlerse (yaparlarsa)
eteyne
zina, fuhuş
bi fâhışetin
o taktirde onlara
fe aleyhinne
yarısını
nısfu
şeyler
olan
alâ
evli kadınlar
el muhsanâti
tan
min
azap(tan)
el azâbi
işte bu
zâlike
kimse için
li men
korkan
haşiye
sıkıntı, fücur, günah
el anete
sizden, içinizden
min-kum
ve
ve en
sabretmeniz
tasbirû
daha hayırlı
hayrun
sizin için
lekum
ve Allah
ve allâhu
gafûrdur, mağfiret edendir
gafûrun
rahîmdir
rahîmun




sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı