←Prev   Ayah an-Nisa` (Women) 4:176   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
senden fetva istiyorlar, soruyorlar
yesteftûne-ke
de, söyle
kul
Allah
allâhu
size fetva veriyor, hükmünü bildiriyor
yuftî-kum
hakkında
babası ve çocuğu olmayan kimse
el kelâleti
eğer
in
kişi erkek ise
imruun
helak oldu, öldü
heleke
olmadı, yok
leyse
onun (erkeğin)
lehû
çocuk
veledun
ve onun (erkeğin) var
ve lehû
kızkardeşi
uhtun
o taktirde onundur (kadının)
fe lehâ
yarısı
nısfu
şey
terketti, bıraktı
terake
ve o (erkek)
ve huve
ona (kadına) varis olur
yerisu-hâ
eğer, şayet
in
yok
lem
olmuş
yekun
onun (kadının)
lehâ
çocuk
veledun
fakat eğer
fe in
iki (kadın) olursa
kânete
iki (kadın)
isneteyni
o taktirde, o zaman o ikisinindir (iki kadının)
fe lehumâ
üçte ikisi
es sulusâni
şeyden
mimmâ
bıraktığı
terake
ve eğer … ise
ve in
oldular
kânû
kardeş
ıhveten
erkek
ricâlen
ve kadın
ve nisâen
o taktirde, o zaman erkeğindir
fe li ez zekeri
misli, kadar
mislu
pay
hazzı
iki kadın
el unseyeyni
açıklıyor, beyan ediyor
yubeyyinu
Allah
allâhu
size
lekum
için
en
sapmanız, şaşırmanız (şaşırırsınız diye)
tadıllû
ve Allah
vallâhu
her
bi kulli
şeyi
şey’in
en iyi bilen
alîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı