←Prev   Ayah an-Nisa` (Women) 4:171   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ey sahip
yâ ehle
Kitap
el kitâbi
yok, değil
haddi aşın
taglû
hakkında, …’da
sizin dîniniz, dîniniz
dîni-kum
ve yok, değil
ve lâ
deyin, söyleyin
tekûlû
hakkında, karşı
alâ
Allah’a
allâhi
…’den başka
illâ
hakk, gerçek, doğru olan
el hakka
ancak, sadece
innemâ
Mesih (İsa)
el mesîhu
İsa
îsâ
oğlu
ubnu
Meryem(in)
meryeme
Resûl
resûlu
Allah
allâhi
ve onun kelimesi
ve kelimetu-hu
ilka etti, gönderdi
elkâ-hâ
ona
ilâ
Meryem’e
meryeme
ve Ruh’tur
ve rûhun
ondan, kendisinden
min-hu
artık, öyleyse îmân edin
fe âminû
Allah’a
bi allâhi
ve onun resûlleri
ve rusuli-hî
ve yok, değil
ve lâ
söyle, de
tekûlû
üçtür
selâsetun
vazgeçin, sona erdirin
intehû
hayırlı
hayran
sizin için
lekum
ancak, sadece
innemâ
Allah
allâhu
ilâh
ilâhun
tek
vâhidun
Onu tenzih edin
subhâne-hû
için
en
olması
yekûne
onun
lehu
çocuk
veledun
onun
lehu
şey, şeyler, olanlar
içinde
semalarda, göklerde
es semâvâti
ve şey, şeyler, olanlar
ve mâ
içinde
arzda, yeryüzünde, yerde
el ardı
ve kâfi, yeter
ve kefâ
Allah
bi allâhi
vekil olarak
vekîlen
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı