←Prev   Ayah Saba` (Saba, Sheba) 34:3   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve dedi
ve kâle
o kimseler, onlar
ellezîne
kâfir oldular, inkâr ettiler
keferû
yok, değil
bize gelir
te’tî-nâ
o saat (kıyâmet saati)
es sâatu
de
kul
hayır
belâ
ve Rabbim
ve rabbî
mutlaka size gelecek (getirecek)
le te’tiyenne-kum
bilen
âlimi
gayb, görünmeyen
el gaybi
yok, değil
gizli kalır
ya’zubu
ondan
anhu
miskal, ağırlık, miktar
miskâlu
zerre, en küçük parça
zerretin
içinde
semalarda, gökler
es semâvâti
ve yoktur
ve lâ
içinde
yeryüzünde
el ardı
ve yoktur
ve lâ
daha küçük
asgaru
dan
min
bun(dan)
zâlike
ve yoktur
ve lâ
daha büyük
ekberu
hariç(hariç değil)
illâ
içinde
kitapta
kitâbin
apaçık
mubînin
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı