←Prev   Ayah al-Ahzab (The Clans, The Coalition, The Combined Forces, The Allies) 33:51   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
sen ertelersin
turcî
kim, kimse
men
sen dilersin
teşâu
onlardan
min-hunne
ve yanına alırsın
ve tu’vî
sana
ileyke
kim, kimse
men
sen dilersin
teşâu
ve kim, kimse
ve men
sen istedin
ibtegayte
kim, kimseden
mimmen
sen azlettin, bıraktın
azelte
artık, bundan sonra yoktur
fe lâ
günah
cunâha
senin üzerine
aleyke
işte bu
zâlike
en yakın, en uygun
ednâ
için
en
aydın olmak (sevinmek)
tekarre
gözleri
a’yunu-hunne
ve yok, değil
ve lâ
mahzun olurlar, hüzünlenirler
yahzenne
razı olurlar
ve yerdayne
şeyler ile
bimâ
onlara verdin
âteyte-hunne
onların hepsi
kullu-hunne
ve Allah
vallâhu
o bilir
ya’lemu
şey
içinde
sizin kalpleriniz
kulûbi-kum
ve oldu, (dır)
ve kâne
Allah
allâhu
çok iyi bilen
alîmen
halim
halîmen
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı