←Prev   Ayah al-Ahzab (The Clans, The Coalition, The Combined Forces, The Allies) 33:50   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ey
yâ eyyuhâ
nebî, peygamber
en nebiyyu
muhakkak biz
innâ
helâl kıldık
ahlelnâ
senin için, sana
leke
senin zevcelerin, hanımların, eşlerin
ezvâce-ke
ki o
elletî
sen verdin
âteyte
onların ücretleri
ucûre-hunne
ve şey
ve mâ
sahip oldu
meleket
senin elin
yemînu-ke
şeyden
mimmâ
ganimet olarak verdi
efâe
Allah
allâhu
sana
aleyke
ve kızları
ve benâti
senin amcan
ammi-ke
ve kızları
ve benâti
senin halan
ammâti-ke
ve kızları
ve benâti
dayın
hâli-ke
ve kızları
ve benâti
senin teyzen
halâti-ke
ki o (kadın)
ellâtî
hicret etti
hâcerne
seninle beraber
meâ-ke
ve kadın, hanım
ve imreeten
bir mü’min (kadın)
mu’mineten
eğer
in
hibe etti
vehebet
nefsini, kendini
nefse-hâ
nebî (peygamber) için
li en nebiyyi
eğer
in
isterse
erâde
nebî, peygamber
en nebiyyu
için
en
onu nikâh etmek ister
yestenkiha-hâ
… a has olarak, özel olarak
hâlisaten
sana
leke
…dan
min
başka (hariç)
dûni
mü’minler
el mu’minîne
oldu
kad
biz bildik
alimnâ
şeyi
farz kıldığımız
faradnâ
onların üzerine, onlara
aleyhim
içinde, hakkında, konusunda
onların zevceleri, hanımları
ezvâci-him
ve olan
ve mâ
altında, sahip olduğunuz
meleket
onların elleri
eymânu-hum
için
li keylâ
olmaması
yekûne
sana
aleyke
zorluk, güçlük
haracun
ve oldu (dır)
ve kâne
Allah
allâhu
gafur, mağfiret eden
gafûran
rahîm (Rahîm esmasıyla tecelli eden)
rahîmen
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı