←Prev   Ayah al-Imran (The Family of Imran, The House of Imran) 3:179   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
değildir
oldu
kâne
Allah
allâhu
bırakır, terkeder
li yezere
mü’minler
el mu’minîne
üzere
alâ
şey (hal)
sizi
entum
onun üzerinde (bulunulan)
aleyhi
oluncaya kadar
hattâ
ayırt eder, ayırır
yemîze
kötü
el habîse
den
min
temiz(den), temiz olan(dan)
et tayyibi
ve değildir
ve mâ
oldu
kâne
Allah
allâhu
sizi muttali edecek, bildirecek
li yutlia-kum
hakkında
alâ
gaybı, bilinmeyeni
el gaybi
ve lâkin, fakat
ve lâkinne
Allah
allâhe
seçer
yectebî
den
min
onun resûllerin(den)
rusuli-hi
kimi
men
diler
yeşâu
o zaman, o halde, îmân edin
fe âminû
Allah’a
bi allâhi
ve O’nun resûllerine, elçilerine
ve rusuli-hî
ve eğer
ve in
inanmak, îmân ederseniz
tu’minû
ve takva sahibi olursanız
ve tettekû
o zaman sizin için vardır
fe lekum
ecir, mükâfat, karşılık
ecrun
azîm, büyük
azîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı