←Prev   Ayah al-Imran (The Family of Imran, The House of Imran) 3:180   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve değil
ve lâ
zannetsinler
yahsebe-enne
onlar
ellezîne
cimrilik ederler
yebhalûne
şeyler
bi mâ
onlara verdiği
âtâ humu
Allah
allâhu
dan
min
kendi fazlın(dan), lütfun(dan)
fadlı-hî
o
huve
hayırdır
hayran
onlar için
lehum
hayır, bilâkis
bel
o ki
huva
şerdir
şerrun
onlar için
lehum
boyunlarına dolanacak
se yutavvekûne
şey
ile cimrilik ettikleri
bahilû
onu
bi-hî
günü
yevme
kıyâmet
el kıyâmeti
ve Allah içindir, Allah’ındır
ve li allâhi
mirası
mîrâsu
semâların, göklerin
es semâvâti
ve arz, yeryüzü, yer
ve el ardı
ve Allah
ve allâhu
şeyleri
bi mâ
yaptıklarınız
ta’melûne
haberdar olandır
habîrun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı