←Prev   Ayah al-Imran (The Family of Imran, The House of Imran) 3:154   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
sonra
summe
indirdi
enzele
sizin üzerinize
aleykum
dan
min
sonra(dan)
ba’di
gam, keder
el gammi
emniyet, güvenmek
emeneten
sukunet veren uyku
nuâsen
sarıp kaplıyor
yagşâ
bir grup, topluluk, cemaat
tâifeten
sizden
min-kum
ve bir grup, topluluk, cemaat
ve tâifetun
oldu, olmuştu
kad
onlar kendilerine ehemmiyet vermişlerdi, önemsemişti
ehemmet-hum
kendilerini, canlarını
enfusu-hum
zanda bulunuyorlar
yezunnûne
Allah’a karşı
bi allâhi
başka
gayre
haktan
el hakkı
zannı ile
zanne
cahiliye
el câhiliyyeti
diyorlar
yekûlûne
var mı
hel
bizim için
lenâ
den
mina
emir(den), işten(den)
el emri
den
min
şey(den)
şey’in
de, söyle
kul
muhakkak ki emir, iş
inne
emir(den), işten(den)
el emre
onun hepsi
kulle-hu
Allah için, Allah’ın
li allâhi
gizliyorlar, saklıyorlar
yuhfûne
içinde
onların nefslerinde
enfusi-him
bir şey
yok, değil
açıklarlar
yubdûne
sana
leke
diyorlar
yekûlûne
eğer
lev
olmuş olsaydı
kâne
bizim için
lenâ
den
mina
emir(den), işten(den)
el emri
bir şey
şey’un
yok, değil
ölürdük
kutilnâ
burada
hâ-hunâ
de, söyle
kul
eğer
lev
siz … bile olsaydınız
kuntum
içinde
evlerinizin
buyûti-kum
elbette, mutlaka çıkardı
le bereze
onlar
ellezîne
yazıldı, takdir edildi
kutibe
onların üzerine
aleyhim
ölüm, katl
el katlu
ona doğru
ilâ
yatacakları, düşecekleri yer
medâcii-him
ve sınaması için
ve li yebteliye
Allah’ın
allâhu
olanı
içinde
sinelerinizde
sudûri-kum
ve temize çıkarmak (fitneden kurtarmak)
ve li yumahhısa
şey(ler)
içinde
sizin kalpleriniz
kulûbi-kum
ve Allah
ve allâhu
en iyi bilen
alîmun
olanı
bi zâti
göğüslerde olanı, sinelerde olanı
es sudûri
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı