←Prev   Ayah al-Imran (The Family of Imran, The House of Imran) 3:152   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve andolsun
ve lekad
size sadık kaldı
sadaka-kumu
Allah
allâhu
onun vaadi
va’de-hû
o zaman
iz
onları perişan edip öldürüyordunuz
tehussûne-hum
onun izni ile
bi izni-hî
hatta, öyle ki, fakat
hattâ
olduğu zaman
izâ
gevşeklik göstermiştiniz
feşiltum
ve nizâya (anlaşmazlığa) düştünüz
ve tenâza’tum
hakkında
emir
el emri
ve isyan ettiniz
ve asaytum
dan
min
sonra(dan)
ba’di
şey(ler)
size gösterdiği
erâ-kum
şey(ler)
seviyorsunuz
tuhibbûne
sizden
min-kum
kim, kimi
men
diliyor, istiyor
yurîdu
dünya
ed dunyâ
ve sizden
ve min-kum
kim, kimi
men
diliyor, istiyor
yurîdu
ahireti
el âhirete
sonra
summe
sizi geri çevirdi
sarafe-kum
onlardan
anhum
sizi imtihan etmek için
li yebteliye-kum
ve andolsun
ve lekad
affetti
afâ
sizi
ankum
ve Allah
ve allâhu
sahip
fazlin, fazl nuru
fadlin
üzere, üzerinde, … e
alâ
mü’minlere
el mu’minîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı