←Prev   Ayah al-Hajj (The Pilgrimage) 22:40   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
o kimseler, onlar
ellezîne
çıkarıldılar
uhricû
dan
min
diyarların(dan), yurtların(dan)
diyâri-him
olmaksızın
bi gayri
hak
hakkın
yalnız, sadece
illâ
için
en
demeleri
yekûlû
bizim Rabbimiz
rabunâ
Allah
allahu
ve eğer olmasaydı
ve lev lâ
defetmesi
def’u
Allah’ın
llâhi
insanları
en nâse
onların bir kısmı
ba’da-hum
birbirleriyle
bi ba’dın
elbette, mutlaka yıkıldı, harap oldu
le huddimet
(rahiplerin) mabetleri, manastırlar
savâmıu
ve (hristiyanların) kiliseleri
ve biyaun
ve (yahudilerin) havraları
ve salavâtun
ve (müslümanların) mescidleri
ve mesâcidu
zikredilir
yuzkeru
içinde
fîhâ
ismi
ismu
Allah’ın
llâhi
çok
kesîran
ve mutlaka yardım eder
ve le yansurenn
Allah
allâhu
kişi, kimse
men
ona yardım etti
yansuru-hu
muhakkak
inne
Allah
allâhe
elbette kuvvetlidir, güçlüdür
le kaviyyun
azîzdir, yücedir
azîzun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı