←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:93   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve bir zaman
ve iz
almıştık
ehaznâ
sizin misakleriniz, yeminleriniz
mîsâka-kum
ve biz yükselttik, kaldırdık
ve refa’-nâ
sizin üstünüze
fevka-kum
Tur Dağı
et tûra
alın, sarılın, kendinize maledin
huzû
şey(ler)
size verdiğimiz
ateynâ-kum
kuvvetle
bi kuvvetin
ve işitin, dinleyin
ve ismeû
dediler
kâlû
işittik
semi’nâ
ve biz asi olduk, isyan ettik
ve aseynâ
ve içirildiler, içlerine sindirildi, yerleştirildi
ve uşribû
içinde, vardır
kalplerinin, kalplerine
kulûbi-him
buzağı
el icle
küfürleri sebebiyle
bi kufri-him
söyle, de
kul
ne kötü şey
bi’se mâ
size emrediyor
ye’muru-kum
onunla
bi-hi
sizin îmânınız
îmânu-kum
eğer
in
siz iseniz
kuntum
mü’minler
mu’minîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı