←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:283   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve eğer
ve in
siz iseniz, olduysanız
kuntum
üzerinde, … e
alâ
seferde, yolculukta
seferin
ve değil, yok
ve lem
buldunuz
tecidû
bir kâtip, bir yazıcı
kâtiben
o zaman, o taktirde rehinler
fe rihânun
kabzedilmiş, tutulmuş, alınmış olan
makbûdatun
o taktirde
fe in
emin olduğunuz
emine
sizin bir kısmınız
ba’du-kum
bir kısmına
ba’dan
böylece, o halde ödesin
felyueddi
ki o
ellezî
itimat edildi, güven duyuldu
u’tumine
onun emanetini
emânete-hu
ve karşı takva sahibi olsun, çekinsin
ve li yettekı
Allah
allâhe
onun Rabbi
Rabbe-hu
ve değil, yok
ve lâ
gizlemek
tektumû
şahitlik
eş şehâdete
ve kim
ve men
onu ketmeder, saklar, gizler
yektum-hâ
artık muhakkak ki o
feinne-hu
günahkâr
âsimun
onun kalbi
kalbu-hu
ve Allah
ve allâhu
şeyleri
bi mâ
yapıyorsunuz
ta’melûne
en iyi bilen
alîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı