←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:282   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ey sen
yâ eyyuhe
onlar
ellezîne
âmenû oldular, îmân ettiler
âmenû
olduğu zaman, olunca
izâ
birbirinize borçlandınız
tedâyentum
bir borç ile
bi deynin
zaman
ilâ
bir süreye kadar
ecelin
isimlendirilmiş, belirlenmiş
musemmen
o zaman, olunca onu yazın
fektubûhu
ve yazsın
vel yektub
sizin aranızda
beyne-kum
kâtip, yazıcı
kâtibun
adalet ile
bi el adli
ve değil
ve lâ
çekinirsin
ye’be
kâtip, yazıcı
kâtibun
için
en
yazmanız
yektube
gibi
kemâ
ona öğretti
alleme-hu
Allah
allâhu
böylece, aynı şekilde yazsın
felyektub
ve imlâ ettirsin, yazdırsın
velyumlilillezî
ki o
ellezi
onun üzerinde, üzerine
aleyhi
hak
el hakku
ve karşı takva sahibi olsun, çekinsin
velyettekı
Allah’a
llâhe
(onun) Rabbi
rabbe-hu
ve değil
ve lâ
eksiltir
yebhas
ondan
min-hu
birşey
şey’en
eğer artık, fakat
fe in
olursa
kâne
ki o, o
ellezî
onun üzerinde
aleyhi
hak
el hakku
sefil, akılsız, akıl edemeyen
sefîhan
veya
ev
küçük, güçsüz
daîfen
veya
ev
değil
muktedir
yestatîu
için
en
yazdırmaya
yumille
o
huve
o zaman, o taktirde yazdırsın
felyumlil
onun velisi
veliyyu-hu
adalet ile
bi el adli
ve şahitler tutun
ve isteşhidû
iki şahit
şehîdeyni
den
min
erkekleriniz(den)
ricâli-kum
fakat eğer
fe in
yok
lem
bulunmuyorsa, bulunamıyorsa
yekûnâ
iki erkek
raculeyni
o zaman bir erkek
fe raculun
ve iki kadın
ve imraetâni
o kimselerden, onlardan
mimmen
razı olacağınız
terdavne
den
min eş
şahitler(den)
şuhedâi
için
en
dalâlette olması, unutması
tedılle
ikisinden birisi, onlardan birisi
ıhdâ-humâ
hatırlatır o taktirde, o zaman
fe tuzekkire
ikisinden birisi, onlardan birisi
ıhdâ-huma
diğeri
el uhrâ
ve değil
ve lâ
kaçınırsın
ye’be
şahitler
eş şuhedâu
olduğu zaman, olunca
izâ
şeyler
davet edildikleri, (şahitlik)
duû
ve değil
ve lâ
usanmak, üşenmek
tes’emû
onu
en
yazmanız
tektubû-hu
küçük
sagîran
veya
ev
büyük
kebîran
(onun) onu
ilâ
vadesine kadar
eceli-hi
işte bu
zâlikum
en adaletli
aksatu
katında
inde
Allah’ın
allâhi
ve en sağlam
ve akvemu
şahitlik için, şahitliğe
li eş şehâdeti
ve daha yakın
ve ednâ
etme, yapma
ellâ
şüphe etmek
tertâbû
ancak, hariç
illâ
için
en
olmanız
tekûne
ticaret
ticâreten
hazır olan
hâdıraten
onu tedvir ediyorsunuz, onu devre-
tudîrûne-hâ
kendi aranızda
beyne-kum
o taktirde değil, yoktur
fe leyse
sizin üzerinize
aleykum
bir günah
cunâhun
değil, yok
ellâ
yazmak
tektubû-hâ
ve şahit tutun
ve eşhidû
olduğu zaman
izâ
alışveriş, anlaşma yaptığınız
tebâya’tum
ve değil
ve lâ
zarar verilsin
yudârra
kâtip, yazıcı
kâtibun
ve değil
ve lâ
şahitler
şehîdun
ve eğer
ve in
yaparsanız
tef’alû
artık muhakkak ki o
fe inne-hu
fısktır
fusûkun
size, kendinize
bi-kum
ve takva sahibi olun
ve ittekû
Allah
allâhe
ve size öğretiyor
ve yuallimu-kum
Allah
allâhu
ve Allah
ve allâhu
her
bi kulli
şey
şey’in
en iyi bilen
alîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı