←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:275   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
onlar
ellezîne
yerler
ye’kulûne
riba, faiz
er ribâ
yok, değil
kalkarlar
yekûmûne
ancak, sadece, den başka
illâ
gibi
kemâ
kalkarlar
yekûmu
ki o, o
ellezî
ona çarpar, onu hırpalar
yetehabbetu-hu
şeytan
eş şeytânu
dan
min
dokunmasın(dan), çarpmasın(dan)
el messi
işte bu
zâlike
onların ….. olması sebebi ile
bi enne-hum
dediler
kâlû
ama, fakat, ancak
innemâ
alışveriş
el bey’u
gibi, benzer
mislu
riba, faiz
er ribâ
ve helâl kıldı
ve ehalle
Allah
allâhu
alışveriş
el bey’a
ve haram kıldı
ve harrame
riba, faiz
er ribâ
o zaman kim
fe men
ona, kendisine geldi
câe-hu
bir öğüt
mev’izatun
den
min
Rabbin(den)
rabbi-hi
o zaman, böylece, artık vazgeçti, bıraktı
fe entehâ
o taktirde, artık ona, onun
fe lehu
şey
geçen, geçmişte olan
selefe
ve onun emri, onun işi, onun hakkındaki hüküm
ve emru-hu
ait
ilâ
Allah’a
allâhi
ve kim
ve men
döndü
âde
işte onlar
fe ulâike
sahipleri, halkı, ehli
ashâbu
ateş
en nârı
onlar
hum
orada
fî-hâ
ebedî kalacak olanlar
hâlidûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı