←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:255   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
Allah
allâhu
yok, değil
ilâh
ilâhe
ancak, sadece, den başka
illâ
o
huve
hayy olan, diri olan, canlı olan
el hayyu
kayyum olan, zatı ile daimî, bâki olan, herşeyi (kâinatı) idare eden
el kayyûmu
yok, değil
onu alır
te’huzu-hu
uyuklama hali
sinetun
ve değil, yoktur
ve lâ
uyku
nevmun
onun
lehu
şey(ler)
içinde
semalar, gökler
es semâvâti
ve şey
ve mâ
içinde
yeryüzünde
el ardı
kimse, kişi, kim
men
sahip, o ki sahip, yapan
zellezî
o kimse ki, o ki
ellezî
şefaat eder
yeşfeu
onun katında, yanında
inde-hu
ancak, sadece, den başka
illâ
onun izni ile
bi izni-hi
bilir
ya’lemu
şey(ler)
arasında
beyne
onların elleri, kendi elleri
eydî-him
ve onların
ve mâ
arkalarında olan şeyler
halfe-hum
ve değil, yoktur
ve lâ
ihata eder, kavrayar,
yuhîtûne
bir şey
bi şey
den
min
onun ilmin(den)
ilmi-hi
ancak, hariç, den başka
illâ
şeye
bi mâ
diledi
şâe
(geniştir) kapladı, kuşattı, kapsadı
vesia
onun kürsüsü
kursiyyu-hu
semalar, gökler
es semâvâti
ve arz, yeryüzü
ve el arda
ve değil, yok
ve lâ
zor gelir
yeûdu-hu
onları (o ikisini) koruma, muhafaza etme
hıfzu-humâ
ve o
ve huve
âlâ, çok ulu, çok yüce
el aliyyu
azîm, büyük
el azîmu
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı