←Prev   Kaf-Te-Ra  Next→ 

ق ت ر
Kaf-Te-Ra
Kökün genel değeri.
dar geçimli olan (fakir olana) , ne bir karartı, korku, keder, sıkıntı , kara, karanlık , çok cimri , ve kısarlar, cimrilik ederler
   l-muq'tiri   (1)

2:236
Kendilerine dokunmadan veya onlar için herhagi bir mehir belirlemeden kadınları boşamanızda sizin için günah yoktur. Ancak onları nimetlendirin. İmkânları geniş olan kendi gücünde yapar bunu, imkânları sınırlı olan da kendi gücünde yapar. Örfe uygun bir nimetlendirme... Güzel düşünüp güzel davrananlar üzerine bir borç...

   qatarun   (1)

10:26
Güzel düşünüp güzel davrananlara güzellik var. Dahası da var. Onların yüzlerine kara da bulaşmaz, zillet de... Cennetin dostlarıdır onlar; sürekli kalıcıdırlar orada.

   qataratun   (1)

80:41
Tozu-toprağı da bir is bürümüştür.

   qatūran   (1)

17:100
De ki: \"Eğer Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman da harcanır-biter korkusuyla cimri davranırdınız.\" İnsan çok cimridir.

   yaqturū   (1)

25:67
Onlar harcama yaptıkları zaman ne savurganlığa saparlar ne de cimrilik ederler. O ikisi arasında bir dengededir bu!

Teşekkür ederim:
IslamAwakened
bu kök sayfaları mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyor.
Çalışmadan formüle etmek için ilham aldık...