←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:214   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
yoksa
em
zannediyor musunuz
hasibtum
ona
en
girmeniz
tedhulû
cennet
el cennete
ve olmadıkça
ve lemmâ
size gelir
ye’ti-kum
durum, haller
mesele
o kimseler, onlar
ellezîne
gelip geçti
halev
den
min
siz(den) önce
kabli-kum
onlara dokundu, isabet etti, başına geldi
messet-hum
şiddetli belâ
el be’sâu
ve darlık, zarar, sıkıntı, felâket
ve ed darrâu
ve sarsıldılar
ve zulzilû
olacak kadar
hattâ
söyleyecek, diyecek
yekûle
resûl
er resûlu
ve o kimseler, onlar
ve ellezîne
âmenû oldular, îmân ettiler
âmenû
onun yanında
mea-hu
ne zaman
metâ
yardımı
nasru
Allah’ın
llâhi
değil mi, (öyle) değil mi
e lâ
muhakkak ki, mutlaka Allah’ın yardımı
inne nasrallâhi
yardımı
nasra
Allah’ın
llâhi
yakın
karîbun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı