←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:213   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
oldu, idi
kâne
insanlar
en nâsu
ümmet, topluluk
ummeten
bir, tek, bir tek
vâhıdeten
sonra beas etti, hayata getirdi, gönderdi
fe bease
Allah
allâhu
peygamberler
en nebiyyîne
müjdeleyiciler
mubeşşirîne
ve uyarıcılar
ve munzirîne
ve indirdi
ve enzele
onlarla birlikte, beRaber, yanında
mea-hum
kitap
el kitâbe
hak ile
bi el hakkı
hükmetmeleri için, hükmetsin diye
li yahkume
arasında
beyne
insanlar
en nâsi
şey hakkında
fî mâ
ve ihtilâf ettiler, ayrılığa düştükler
ıhtelefû
onun hakkında
fî-hi
ve şey
ve mâ
ihtilâf ettikleri, ayrılığa düştükleri
ıhtelefe
onun hakkında
fî-hi
ancak, sadece
illâ
ki onlar
ellezîne
ona verildi
ûtû-hu
dan
min
sonra(dan)
ba’di
şeyler
onlara gelen
câet-hum
beyyineler, belgeler
el beyyinâtu
düşmanlık, çekememezlik, haset
bagyen
kendi aralarında
beyne-hum
ve, bu sebeple hidayete erdirdi
fe hedâ
Allah
allâhu
o kimseler, onlar
ellezîne
âmenû oldular, îmân ettiler
âmenû
o şeyi
li mâ
ihtilâfa, ayrılığa düştüler
ıhtelefû
onun hakkında
fi-hi
tan
mina
hak(tan)
el hakkı
onun izni ile
bi izni-hi
ve Allah
ve allâhu
hidayet eder, ulaştırır, iletir
yehdî
kimseye
men
dilediği
yeşâu
kendi
ilâ
yol
sırâtın
Mustakîm’e, Düz, doğru
mustakîmin
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı