←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:189   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
sana soruyorlar, sorarlar
yes’elûne-ke
den
an
hilâller (ay’ın hilâl şeklinden dolunay olana kadar geçirdiği hilâl şekilleri)
el ehilleti
de, söyle
kul
o
hiye
vakitleri bildiren vakit ölçüsü
mevâkîtu
insanlar için
li en nâsi
ve hac
ve el haccı
ve değildir
ve leyse
birr, ebrar davranış biçimi
el birru
yapan
bi en
gelmeniz, girmeniz
te’tû
evler
el buyûte
dan
min
onun arkasın(dan)
zuhûri-hâ
ve lâkin, fakat, oysa
ve lâkinne
birr, ebrar yapan davranış biçimi
el birre
o kişi
meni
takva sahibi olur
ittekâ
ve gelin, girin
ve u’tû
evler
el buyûte
dan
min
onun kapıların(dan)
ebvâbi-hâ
ve takva sahibi olun
ve ittekû
Allah
allâhe
umulur ki böylece siz
lealle-kum
felâha, kurtuluşa erersiniz
tuflihûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı