←Prev   Ayah al-Kahf (The Cave) 18:21   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve böylece, işte böyle
ve kezâlike
bildirdik
a’sernâ
onlara, onları
aleyhim
bilmeleri için, bilsinler diye
li ya’lemû
muhakkak, olduğunu
enne
vaadi
va’de
Allah’ın
allâhi
bir hak’tır
hakkun
ve muhakkak
ve enne
o saat, o vakit
es sâate
yok, değil
şüphe
reybe
onda, onun hakkında
fî-hâ
olduğu zaman
iz
çekişiyorlar, niza ediyorlar
yetenâzeûne
onlar aralarında
beyne-hum
onların işleri, durumu
emre-hum
öyleyse dediler
fe kâlû
inşa edin
ubnû
onların üzerine
aleyhim
binalar
bunyânen
onların Rabbi
rabbu-hum
en iyi bilir
a’lemu
onları
bi-him
dediler
kâle
o kimseler
ellezîne
gâlip oldular, üstün oldular (sözü geçenler)
galebû
üzerine
alâ
onların işleri, onların işlerine
emri-him
mutlaka edinelim, yapalım
le nettehızenne
onların üzerine
aleyhim
bir mescid
mesciden
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı