←Prev   Ayah an-Nahl (The Bee) 16:81   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve Allah
ve allâhu
kıldı, halketti
ceale
sizin için
lekum
şeylerden
mimmâ
yarattı
halaka
gölgeler, gölgelikler
zılâlen
ve kıldı
ve ceale
sizin için
lekum
dan
min
dağlar(dan)
el cibâli
barınılacak yerler
eknânen
ve kıldı
ve ceale
sizin için
lekum
gömlekler, zırhlar (savaşta korunmak için yapılan demir giysiler)
serâbîle
sizi korur
tekî-kum
sıcak
el harra
ve gömlekler, zırhlar (savaşta korunmak için yapılan demir) giysiler)
ve serâbîle
sizi korur
tekî-kum
sizi şiddetten, kuvvetli darbeden
be’se-kum
işte böyle
kezâlike
tamamlıyor
yutimmu
(onun) kendi ni’metini
ni’mete-hu
sizin üzerinize, size
aleykum
umulur ki böylece siz
lealle-kum
teslim olursunuz
tuslimûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı